Cerkev Žalostne Matere božje

Opis

Cerkev leži na vzpetini, južno od naselja Leskovec v Podborštu. Stavbo sestavljajo pravokotna, znotraj pilastrsko členjena ladja z obokom v obliki treh čeških kap, ločenih z oprogami, enako obokan prezbiterij in na zahodni strani zasnove prizidan zvonik, ki iz kvadratne talne zasnove v drugem nadstropju preide v oktogon. Krit je z zalomljeno, na trikotna čela oprto piramidasto kapo. Severno od prezbiterija je zakristija. Vsi arhitekturni členi so baročni ali celo mlajši. V sedanji razvidni obliki je cerkev poznorenesančna s poznobaročnimi prvinami, kar pa ne izključuje možnih presenečenj v zvezi z njeno datacijo. Oprema je iz 19. stoletja.

Tip

Turistična atrakcija

Kategorija

Kultura

Podkategorija

Sakralna dediščina

Do te zanimivosti lahko dostopate preko

Avto

Hoja

Kolo

Ocena

2,5

Podatke zagotavlja Slovenska turistična organizacija in Turizem Gradec